КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНО МЕНЯТЬ ПРИ СМЕНЕ ФАМИЛИИ ПОСЛЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ БРАКА В УКРАИНЕ?

Які документи підлягають зміні після державної реєстрації шлюбу. 

  

 

Ось наша відповідь:
• У разі зміни нареченими прізвища підлягають обміну такі документи:
1) паспорт громадяна України;
2) індетифікаційний код (ІПН);
3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
4) водійські права.

Крім вищезазначеного списку, є ряд документів, в які також потрібно внести зміни:
• Трудова книжка;
• Дані в реєстрі виборців;
• Дисконтні та членські картки;
• Медичні картки та страховий поліс;
• Реєстрація та страхування автомобіля;
• Банківські договори, картки, рахунки;
• Заповіт і реєстраційні документи підприємця;
• Студентський, читацький квитки та залікова книжка.

Какие документы подлежат изменениям после официальной регистрации брака.
Вот наш ответ:
• в случае изменения фамилий обрабатываются следующие документы:
1) паспорт граждан Украины;
2) идентификационный код (ipn);
3) паспорт гражданина Украины за рубежом за рубежом;
4) права водителя.

Помимо указанного списка, есть ряд документов, в которых вам также нужно внести изменения:
• Трудовая книга;
• Данные в реестре избирателей;
• Дисконтные и членские карты;
• Медицинская карта и страховой полис;
• Регистрация и страхование автомобиля;
• Банковские договоры, карта, счета;
• Завещание и регистрационные документы предпринимателя;
• Студенческий, читательский билеты и зачетная книга (Зачетка).

 Советуем почитать